لایو اینستاگرامی دکترشیری و غزال نصیری

کودکان در یکسال کرونا بسیار آسیب خوردند؛ آمارها متاسفانه نشان میدهد بدرفتاری با بچه ها در ایام کرونا تشدید شد،
والدین کم حوصله، آشنا نبودن کودکان با تکنولوژی آموزشی، بسته شدن مدارس و مهدکودکها، فشار اقتصادی جامعه، تورم… باعث شد که بحث سلامت روان بچه ها بسیار جدی بشود
کودک چهارساله که یکسال عمرش در قرنطینه بوده، گناهی نکرده
چه راهکارهایی دنیا برای سلامت بیشتر روان بچه ها پیدا کرده است؟
من غزال نصیری و مدل انسانگرای او را در تربیت پسرمان رسا سالهاست آزموده ام و افتخار چند درس غیرحضوری با او در سایت توانگری در زمینه کودک سالم داریم
#دکترشیرى