+14
+42

 

احتمالا پرمخاطب‌ترین حرف‌های من، بحث #من_ارزشمند است که درباره عزت نفس و اعتماد به نفس در دنیای امروز راهکار می‌دهم، سوال جواب می‌دهم.

چه اتفاقی بیفته احساس ارزشمندی می‌کنی؟

Tavangary.com

+73
+13

گفتگو با پریسا جان افتخار، دکتر مطالعات فرهنگى زنان درباره کتاب مرد مرد رابرت بلاى
بحث دلنشینى شد و یک تکلیف هم دادم که انجامش بدید: پدرتان را سی ثانیه در آغوش بگیرید( بخصوص آقایون)
(البته نه پدرى که خیلی بهتون آسیب زده😔)

+26
+47
+61
+84