235+

 

پرسش و پاسخ اینستاگرامی دکتر شیری

به دنیا آمدن فرزند در این دنیای بد

چرا با دانستن هدفم از پس اهمال‌کاری‌هایم بر نم‌آیم؟

با عذاب وجدان بعد از شناختن تله‌هام چه کنم؟

آیا طلاق بهترین راه است یا هنوز راهی هست؟

به علت کرونا کارم را از دست دادم و نمی‌دونم چه کنم؟

چگونه می‌توانیم رسالت خود را پیدا کنیم؟

حذف عشق یک طرفه برای حال خوشم

امید به انتخاب شدن برای ازدواج

آیا نوسان خلق را می‌توان درمان کرد؟

تعیین تکلیف ازدواج به من کمک می‌کند حالم خوب شود

آیا حتما باید تابستان برای بچه‌ها ده تا کلاس ثبت‌نام کرد

با خواب‌های بد چه کنم؟

چرا همه مردها بعد از تلاش که به من می‌رسند، بعد از دو هفته من را رها می‌کنند.

از کجا بفهمیم واقعا دوستمون داره؟

بدونم کرونا کی تموم میشه حالم خوب میشه

اعتقادات مذهبیم داره به فنا میره و این را دوست ندارم

با مردی که دوستم داره اما فحش میده و کتک می‌زنه، چه کنم؟

چی کار کنم حال خرابم زود تمام بشه، آیا گریه کمک می‌کند؟

Tavangary.com

15+

📌خیلی از برخوردها در دعوای عاطفی، فرار رو به جلو و راه اجتنابی برای حل مساله است.
📌خیلی چیزهای درست زندگی دوست داشتنی نیست.
📌مقوله دوست داشتن و تعهد در رابطه عاطفی، امری پیچیده است.

 

18+
26+
20+
16+