+17
+47

سوالات مطرح شده:
مرد یعنی بالغ و مسئولیت‌پذیر بودن
باهوش باشد و بداند از او چه میخواهم
از مردهای قدرتمند و معروف می‌ترسم چون هر کاری می‌توانند بکنند (تنوع طلبی)
آدم از مرد توقع دارد نر نباشد
مرد روشنی و گرمی است
قابل اتکا بودن و کنار آدم بودن
شاید منظور از مرد بودن تعهد است
با دیدن خیانت همسرم فروپاشیدم
اگر زن خیانت میکنه مقصر مرد است؟!
مردم یک سال است با من قهر کرده، نمیدونم چه کنم؟

 

در همین رابطه

+16
+68
+14
+43

تفکر جادویی

چند سوال جواب دادم و از کتاب‌نامه‌های غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه گرانی قطعه‌ای خواندم و خلاص

+30