مهارت خوب گوش کردن

یکی از راه­هاي ارتباط گرفتن موثر با دیگران مهارت خوب گوش کردن است که درست بفهمیم به ما چه مي­گویند در اولین جلسه خواستگاری کسی برنده است که بیشتر گوش می­کند شنیدن یا گوش دادن؟ دومی را تمرین کنید! خوب گوش کردن موثر یکی از سخت­ترین بخش­…