مطالب توسط حسن زرنگیان

گوش نیوش : مرد واقعی کیست ؟

https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/marde-vaghei.mp3 سوالات مطرح شده: مرد یعنی بالغ و مسئولیت‌پذیر بودن باهوش باشد و بداند از او چه میخواهم از مردهای قدرتمند و معروف می‌ترسم چون هر کاری می‌توانند بکنند (تنوع طلبی) آدم از مرد توقع دارد نر نباشد مرد روشنی و گرمی است قابل اتکا بودن و کنار آدم بودن شاید منظور از مرد بودن […]

+11