مطالب توسط حسن زرنگیان

گوش نیوش : چگونه قهرمان زندگی خودمان باشیم ؟

https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/hero.mp3 تقریبا زندگی یک سفر است. ما دائم در طول این شصت هفتاد سال، در ذهنمان و زندگی‌مان از جایی به جای دیگر می‌رویم. این رفت‌وآمد می‌تواند در شغل و درآمد یا در مسائل دیگر باشد. اما به نظر می‌رسد در این رفت‌و‌آمد و شکست‌ها و پیروزی‌ها اتفاقی برای اون آدم مسافر می‌افتد که اسم‌های […]