نوشته‌ها

 

اعتراف میکنم که ندیدن آخرین کار دیوید فینچر تو یکسالى که اومده ، یک اشتباه حرفه اى بوده زیرا وقتى پریشب با همسرخانم نشستیم پاى این فیلم ٢.۵ ساعته واقعا میخ شدیم ! اول فیلم دستهاى بن افلک را میبینیم که داره با موهاى همسرش بازى میکنه و مونولوگش را میگه که ” بعضى وقتها دوست دارم با پتک سر همسرم را متلاشى کنم که بفهمم واقعا چى تو مخش در جریانه!!!!” و تو با شوک شروع میکنى این فیلم را
کسانى که مضمون سایه شخصیتی براشون جالبه حتما از این اثر شگفت زده میشوند