نوشته‌ها

یک فیلم دیده ام که میخکوبم کرده :
پسر شائول، فیلمى مجارستانى
برنده ٢٧ جایزه بین المللى٢٠١۵ از جمله اسکار، سزار، گلدن گلوب، کن
روایت ١۵٠ ثانیه اى ام را از اینجا بشنوید: