مهارت های پیشرفته ارتباطی و رابطه عاطفی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

تهیه این درس امکان پذیر نمی باشد

1174 درس گفتار 85 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 16,400,000 تومان

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

مهارتهای گفتگوی عاطفی و فهم مساله و حل مساله عاطفیقراردادهای ضروری بین زن و مرد هوشمندنجات رابطه عاطفی، کمکهای اولیه عاطفیپس از دعوارابطه سمی، عشق ویرانگر ، پیشگیری، بهبودپایانهای ضروری، چگونه و کی؟مدیریت شکست عاطفیشفای مهرطلبی، از وابستگی ناسالم تا سالم، برخورد با آدمهای خودشیفتهمردان ضد زن، زنان ضد مرداز ارتباط تا ازدواجارتباط چه نیست چه هست ؟ مدلهای جدید دنیاچگونه ارتباط درست برقرار کنم ؟چگونه پیام ذهنی ام را منتقل کنم ؟مکالمه conversation و سه اصل کلیدی آناز ارتباط communication تا رابطه relationshipهفت شیوه توسعه مهارت گفتگوتشخیص پیامهای ناقص، پیامهای آلوده و جلوگیریهشت نقشه پنهانی بقیه را شناسایی کنید هم در خودتان هم در بقیهتمرینات پرجراتیمدیریت گفتگوهای دشوارده تله بدگوش کردن، تکنیکهای گوش کردن زبان بدن، خرافات، بخشهای بدردبخورتکنیک شگفت انگیز After در یک ارتباط خوشایند کردن گفتگووقتی حرفی احمقانه میزنیم، چگونه اصلاحش کنیم؟هفت فرض اشتباه پیش از شروع گفتگومفهوم Context و PowerDynamicچگونه یک بحث را به فاجعه بکشانیم ؟نکات حرفه ای تغییر تصمیم دیگران( نردبان آرجریس چیست؟)هفته شیوه برای تلخ نبودنفرمول ارتباطی جان مکسولچگونه بر نیاز مخاطب تمرکز کرده و آنرا تشخیص دهیم ؟تکنیک Fact - Felling - Offer

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری ✔️ معلم و طبيب، ارشد مطالعات روانشناسى يونگ (دانشگاه اسكس) ٢٠٢٢ ✔️ تحصيلات تكميلى مديريت و روانكاوى تغييرات سازمانى (اسكس ٢٠١٨) ✔️ کوچینگ دانشگاه کمبریج (Diploma-2022 ) و Certification-2018 ✔️ آموزش ديده رسمی طرحواره درمانى پيشرفته انستيتو طرحواره درمانى لندن ٢٠١٨
82% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
جلسات آنلاین | مهارت های ارتباط عاطفی
وبینار اول شنبه ۱۸ شهریور ۲۱ الی ۲۲.۴۵
وبینار دوم ۳ شنبه ۲۱ شهریور ۲۱ الی ۲۲.۴۵
وبینار سوم ۳ شنبه ۲۸ شهریور ۲۱ الی ۲۲.۴۵
وبینار چهارم شنبه ۱ مهر ۲۱ الی ۲۲.۴۵
وبینار پنجم ۳ شنبه ۴ مهر ۲۱ الی ۲۲.۴۵
وبینار ششم شنبه ۸ مهر ۲۱ الی ۲۲.۴۵
پیش نیاز | مهارت های پیشرفته ارتباط
درس گفتار ۱ رابطه به مثابه سیستم ۱۲:۲۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲ مشاهده‌گر هستید ؟ ۰۸:۲۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳ فرمول ارتباطی جان مکسول ۱۳:۵۹ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۴ سناریوی بوی بد ۱۰:۱۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۵ ارتباط چیست ؟ (سوالات مهم) ۱۸:۵۸ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۶ تمرکز و تشخیص نیاز مخاطب ۱۴:۰۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۷ مدیریت مشتری ناراضی (کیس واقعی) بخش اول ۱۱:۱۶ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۸ مدیریت مشتری ناراضی (کیس واقعی) بخش دوم ۱۱:۴۸ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۹ سناریوی جلسه کاری با مسوول روابط عمومی ۱۶:۳۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار 10 مرور آنچه گفته شد - سناریوی دیر آمدن ۱۷:۱۴ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار 11 مشاهده گری ۱۱:۳۹ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار 12 تکنیک Fact - Felling - Offer بخش اول ۱۵:۵۵ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار 13 تکنیک Fact - Felling - Offer بخش دوم ۱۱:۲۳ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار 14 شیوه های اشتباه گوش نکردن ۱۷:۳۰ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار 15 رول پلی یک ارتباط عاطفی بخش اول ۱۶:۵۶ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۱۶ رول پلی یک ارتباط عاطفی بخش دوم ۱۶:۲۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۱۷ جمع‌بندی ۱۰:۵۳ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۱۸ پرسش و پاسخ ۱۰:۰۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۱۹ سناریوی ایمیل - قانون ایاز ۰۹:۰۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۰ مغز چگونه انتخاب می‌کند ؟ ۱۲:۵۸ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۱ نکات حرفه ای متقاعد کردن دیگران ۱۹:۲۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۲ چگونه یک بحث را به فاجعه بکشانیم ؟ ۱۳:۰۹ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۳ ۸ نقش پنهان را در خود و دیگران پیدا کنید - زبان بدن ۲۰:۰۵ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۴ زبان بدن (حالت های صورت) ۱۳:۴۰ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۵ زبان بدن (چهره ، لحن ، طرز ایستادن) ۱۱:۰۰ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۶ ۷ فرض اشتباه پیش از شروع گفتگو ۱۳:۱۴ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۷ مفهوم Context و PowerDynamic ۰۹:۰۶ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۸ مفهوم نقش (Role) ۱۵:۱۳ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۲۹ اصلی ترین کانال ارتباطی ما ۱۱:۵۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۰ قوانین گفتگو ۱۰:۲۲ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۱ رول پلی یک گفتگو ۲۰:۴۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۲ ۷ شیوه توسعه مهارت گفتگو ۱۸:۲۳ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۳ واکنش نشان می‌دهید یا پاسخ می‌دهید ؟ ۱۲:۳۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۴ مرور و جمعبندی ۵:۳۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۵ تفاوت نق زدن و انتقاد کردن ۱۵:۱۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۶ نردبان آرجریس ۱۳:۲۷ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۷ سوالات مهم در نردبان آرجریس ۱۰:۱۹ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۸ پنجره جوهری بخش اول - رول پلی بازخورد دادن ۱۶:۵۵ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۳۹ پنجره جوهری بخش دوم ۱۰:۵۱ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۴۰ ۶ راهکار برای آدم تلخی نبودن بخش اول ۱۲:۱۸ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۴۱ ۶ راهکار برای آدم تلخی نبودن بخش دوم ۱۲:۳۵ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۴۲ تمرین پیام ناقص و آلوده ۲۱:۰۰ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۴۳ طراحی اشتباه یک گفتگوی سخت - بخش ۱ ۱۳:۵۵ دقیقه اکنون بشنوید
درس گفتار ۴۴ طراحی اشتباه یک گفتگوی سخت - بخش ۲ ۱۴:۳۶ دقیقه اکنون بشنوید
اسلایدها تمامی اسلایدهای آموزشی این درس اسلاید آموزشی
وبینار اول مهارت های ارتباط عاطفی
وبینار اول | بخش ۱ تجربه حضور در جلسه مشاوره با دکتر شیری ۰۸:۰۰ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۲ آنچه هر آدمی با خود به یک رابطه عاطفی می‌آورد ۱۱:۳۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۳ تاریخچه عاطفی ۰۸:۵۰ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۴ نحوه ابراز محبت در خانواده ۱۲:۲۸ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۵ کانال های ابراز و دریافت محبت ۱۰:۱۱ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۶ نیازهای اساسی ما و رابطه با والدین ۱۱:۳۷ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۷ رابطه والدین شما چه تأثیری بر رابطه عاطفی شما خواهد گذاشت ؟ ۰۹:۰۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار اول | بخش ۸ عقده های پدر و مادر - جمعبندی ۱۱:۵۲ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۱ چگونه به طرف مقابل کشش پیدا می‌کنیم ؟ ۱۴:۲۳ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۲ نظریه دلبستگی جان بالبی ۱۶:۳۴ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۳ ویژگی های رابطه امن ۱۱:۵۲ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۴ پرسش و پاسخ‌های درسی ۱۴:۴۵ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۵ معرفی سبکهای دلبستگی ۱۲:۲۷ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۶ انواع چسبندگی های عاطفی ۱۰:۳۳ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار دوم | بخش ۷ استقلال بیش از حد ۱۰:۵۴ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۱ به چه کسی می‌گوییم خاکستری ۱۲:۱۸ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۲ خودشیفتگی را بهتر بشناسیم ۱۹:۰۷ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۳ چرا در رابطه با فرد خودشیفته باقی‌می‌مانیم ؟ ۱۰:۱۱ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۴ چگونه افراد خودشیفته را کنترل کنیم ؟ ۱۱:۵۱ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۵ خودشیفته معنوی ، فلسفی و ادبی - رول پلی برخورد با یک خودشیفته ۱۱:۰۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۶ پرسش و پاسخ خودشیفتگی ۱۷:۳۱ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۷ همه چیز درباره مهرطلبی ۲۲:۱۳ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار سوم | بخش ۸ چگونه از مهرطلبی رها شویم ؟ ۱۲:۱۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار چهارم | بخش ۱ چرا ما اشتباهاتمان را در رابطه عاطفی تکرارمی‌کنیم ؟ ۱۰:۴۶ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار چهارم | بخش ۲ مهارت های گفتگوی عاطفی ۱۴:۱۰ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار چهارم | بخش ۳ تاب آوری در دعوای عاطفی ۱۴:۵۸ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار چهارم | بخش ۴ خط قرمز در گفتگو ۱۵:۲۴ دقیقه اکنون بشنوید
بینار چهارم | بخش ۵ چگونه رابطه را خراب نکنیم ؟ ۲۵:۴۶ دقیقه اکنون بشنوید
بینار چهارم | بخش ۶ پرسش و پاسخ بخش ۱ ۱۶:۵۱ دقیقه اکنون بشنوید
بینار چهارم | بخش ۷ پرسش و پاسخ بخش ۲ ۱۸:۰۲ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار پنجم | بخش ۱ از ارتباط تا انصراف ۱۱:۰۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار پنجم | بخش ۲ ویژگی های رابطه خوب  (5C) بخش ا ۱۳:۳۸ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار پنجم | بخش ۳ ویژگی های رابطه خوب  (5C) بخش ۲ ۱۴:۵۴ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار پنجم | بخش ۴ به کدام روابط باید خاتمه داد؟ ۱۳:۵۸ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۱ خردهای یک کیس واقعی شکست عاطفی ۱۸:۲۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۲ مدیریت شکست عاطفی ۱۵:۱۶ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۳ سفر قهرمانی پس از شکست عاطفی ۱۸:۲۷ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۴ آپگرید رابطه به ازدواج بخش اول ۹:۳۹ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۵ آپگرید رابطه به ازدواج بخش دوم ۱۸ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۶ مردان ضد زن و زنان ضد مرد ۱۱:۱۰ دقیقه اکنون بشنوید
وبینار ششم| بخش ۷ پرسش و پاسخ ۱۸:۱۹ دقیقه اکنون بشنوید
اسلایدها تمامی اسلایدهای رابطه عاطفی اسلاید آموزشی
مدت زمان : 85 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه

هنوز نظری ثبت نشده است!

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه نظرها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید