✍ پرسش:

سلام آقای دکتر در مورد فراموش کردن گذشته صحبت کنید، بعضی وقت ها واقعا عذاب آور است، مخصوصا وقتی می فهمی می تونستی کارهایی بکنی که این اتفاق ها نیفته …

 

🎧 پاسخ صوتی دکتر شیری:

پاسخ دکتر شیری:

 

در همین رابطه پیشنهاد می شود:

آموزش غیر حضوری من خشنود

پاسخ دکتر شیری:

پاسخ دکتر شیری:

پاسخ دکتر شیری:

 

 

پاسخ دکتر شیری:

 

پاسخ صوتی دکتر شیری:

 

 

پرسش و پاسخ های دیگر :

با مردی آشنا شده‌ام که می‌گوید ممکن است دست‌به‌زن داشته باشد!

پاسخ دکتر شیری:

 

پاسخ دکتر شیری: