تخفیف پیشنهاد ویژه آموزشهای غیرحضوری

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

ازدواج مثبت ۳۶۰

هر آنچیزی که برای انتخاب و ساختن یک ازدواج خوب

بدون آزمون خطا بدان نیاز دارید

بیش از ۱۹ ساعت تدریس دکتر شیری شامل ۲۰۲ نکته کاربردی

  نتایج نظرسنجی
  به کسی معرفی می کنید ؟
  ۹۰%
  کاربردی بودن مطالب
  ۸8%

  با احتساب ۹٪ ارزش افزوده ۱.۷۵۴.۹۰۰ تومان

  877,400 تومان

  نمونه درس‌گفتارهای رایگان (ورق بزنید)

  با احتساب ۹٪ ارزش افزوده ۱.۷۵۴.۹۰۰ تومان

  877,400 تومان

  از بی‌ارزش تا من‌ارزشمند

  ۲۶۸ نکته برای رهایی از بی ارزشی و بازیابی اعتماد به نفس از دست رفته و رسیدن به احساس ارزشمندی

   نمونه درس‌گفتارهای رایگان منِ ارزشمند (ورق بزنید)

   نتایج نظرسنجی (آنلاین و تلفنی)
   به کسی معرفی می کنید ؟
   ۹۱%
   کاربردی بودن مطالب
   ۹۰%

   مجموعه شفای زنانگی (۳ جلسه)

   درسهایی برای تعادل رساندن انرژی های زنانه روان کاربردی هم برای زنان و هم مردان

   تک جلسه اول

   ۵45.۰۰۰ تومان

   تک جلسه دوم

   ۵45.۰۰۰ تومان

   تک جلسه سوم

   708.5۰۰ تومان

   پیشنهاد ما تهیه و یا تکمیل بسته کامل با استفاده از تخفیف بیشتر است

    نتایج نظرسنجی (آنلاین و تلفنی)
    به کسی معرفی می کنید ؟
    88%
    کاربردی بودن مطالب
    ۸9%

    نمونه درس‌گفتارهای رایگان (ورق بزنید)