نوشته‌ها

مستر چرچ سال ٢٠١۶ اکران شد و ما هم در خانه توانگرى پخشش کردیم و حقیقتا زیبا است
فیلم بر اساس داستان زیباى ” آشپزى که با ما زندگى کرد” اثر سوزان مک کارتین است.
داستان درباره مادرى است که خودش و آشپز منزل میدانند سرطان دارد ، بعد شخصیت داستان میرود روى دختر این زن و سفر زندگیش.
همزمان سفر سه نفر در این فیلم ما را نود دقیقه میخکوب میکند.
ادى مورفى که میشناسیمش به کمدین ، در این فیلم واقعا نقش جدى شگفت انگیزى ایفا میکند.