نوشته‌ها

در فیلم جهان با من برقص (کارگردان سروش صحت) دیالوگ سنگینى بین دو دوست درمی‌گیرد که یکیشون مرد تلخ شکست خورده‌ای است در زندگى که جز کنایه زدن کارى ندارد و دیگرى مردی است که احتمالا بى‌ارزشى ناشی از قدکوتاه و سرطاس را مبدل به کارخانه و ثروت و … کرده است.

مرد شکست خورده (با بازى جواد عزتى) از کرکِر خنده زن جوان رفیقش و غمزدگى خودش لجش دراومده و اختلاف سنى رقیقش را به رخ می‌کشاند و می‌گوید این پول توست که رابطه را حفظ کرده نه ویژگی‌هاى خودت؛
جواب رفیقه ولى حیرت‌آور است:
این بنز و کارخونه و … ادامه خود من هستند (ego extension) یعنى باز این منم که در این اشیا تسرى پیدا کرده‌ام؛ چگونه تو می‌خواهى نمادهاى من را از خودم تفکیک کنى؟
👈نکته مهم البته اینجاست که خود فرد لازم است مراقب باشد که با داشته‌هایش هویت‌یابى نکند؛ بقیه اشکال نداره تو را با دک و پزت ببینند، اما خودت نباید با ماسک‌ات یکى بشوى؛
“فردیت” تو نباید اینقدرها تحت تاثیر اشیاى تو قرار بگیرد، تنها اینگونه است که از داشتن‌هایت می‌توانى لذت هم ببرى؛
مال و منالمان باید در ذیل ما تعریف بشوند نه برعکس،
مخلص
✔️یک بار دیگه دمت گرم آقا صحت