نوشته‌ها

✍ پرسش:

من شش ماه پیش زایمان کردم و بعد از زایمان، چاق شدم. رابطه زناشویی ما خیلی کم شد؛ ما پیش هم دیگه نمی خوابیم، حس می کنم به خاطر چاق شدنم همسرم تمایلی به من نداره! خود من هم به خاطر چاق شدنم، حق خودم نمی دونم از ایشون درخواست کنم و چند باری هم که رابطه بوده، ایشون زود ارضا شده ومن هیچی ! و حق خودم نمی دونم درخواست کنم که من ارضا نشدم و کم کم دارم آسیب می بینم.

 

🎧 پاسخ صوتی دکتر شیری:

 

👈 پیشنهاد می شود: آموزش غیرحضوری شفای زنانگی

 

✍ پرسش:

من همسرم فیلم پورن نگاه میکنه و این عذابم میده و حس می کنم من خوب نیستم ، در جواب اعتراض میگه گیر میدی! گیج شده ام!

🎧 پاسخ صوتی دکتر شیری:

مسئله ی تماشاى پورن در متأهلى، سوال سخت آدم هاى زیادى است و پرداختن به آن البته آسان نیست. با این حال بهتر است موضوع را تحلیل کنیم تا پنهان؛
دوران انگشت بر لب گزیدن و ایشالا گربه بوده گذشته و باید ورود علمى و جسورانه و البته با توجه به مرزهاى اجتماع خویش به این موضوع کنیم.
غیر از سوال این خانم ،

١- آیا دیدن پورن دونفره توسط زن و شوهر درست است؟
٢- زن و شوهر به قصد یادگیرى رابطه جنسى اگر ببینند درست است؟
٣- پس از سال ها تأهل و عادى شدن رابطه جنسى، دیدن پورن براى رونق جنسى مفید نیست ؟