نوشته‌ها

با این زن صحبت کن

شانزده سال قبل بود ، مهرداد افسرى دعوتم كرد با تعدادى ديگر از دوستان برويم در استوديو دوميم در دارآباد تهران ، ساعت ٢٣ شب يك فيلم ببينيم از يك كارگردان اسپانيايى كه اولين بار بود اسمش را شنيدم : پدرو آلمودوار فيلم " با اين زن صحبت كن " داستان ع…