کارگاه حضوری من بهتر ۷

کاربردی ترین دوره دکتر شیری

دکتر شیری داستان من بهتر را روایت می کند:

علتی که من وارد این داستان شدم این است که ما می توانیم به هر گونه ای زندگی کنیم، اما همیشه نسخه ای بهتر از ما و شخصیت ما وجود دارد که رویای ماست پس برای رسیدن به آن باید تلاش کرد.
باید بپذیریم بخشی از بازی دست ماست و ما می توانیم سهم خودمان را آنگونه که دوست داریم بنویسیم…

به درد چه کسى میخورد؟
✔️کسانى که قصد تغییرات واقع بینانه در زندگیشان دارند نه معجزه و توقعات اشتباه؛
✔️کسانى که شهامت رویارویى با بخشهاى تاریک خود و بقیه را دارند تا از تاریکى به نور بروند (سایه‌هاى شخصیت)
✔️کسانى که قصد بهبود رابطه با خودشان ، عمرشان و دیگران دارند (عاطفى-کارى- فرزند)

با دستیاران دکتر شیری و همراهان جلسات عمیق سازی بیشتر آشنا شوید

تجربه شنیدنی دانشجویانی که این مسیر را طی کرده اند

تجربیات و صحبتهای دانشجویان دوره من بهتر شنیدنی است:

۳۳ ساعت کارگاه با دکتر شیری + ۱۰ جلسه ۲ ساعته عمیق سازی با دستیاران + ۱۰ جلسه آنلاین ۱ ساعته

(جمعا ۶۳ ساعت)

ثبت نام با تخفیف

۸/۵ میلیون تومان

۷/۵ میلیون تومان

فقط ۴ جلسه کارگاه ( جمعا ۳۳ ساعت)

ثبت نام در این دوره

۵/۹ میلیون تومان