سخنرانی دکتر شیری در Tedx
باموضوع : راه

چنین فهمیده ام در این ۴۵ سال عمر نسبتا موفق که مسیر هیچکس از ابتدا مشخص نیست، حتی جرات میکنم بگویم که رسالتی از قبل برای کسی در کار نیست جز درست کار کردن و درست زیستن، وقتی راه داریم ، بیراهه هم خواهیم داشت، کاشک مردم بدانند که از “مسیر “هم میتوان به اندازه “مقصد” لذت برد

کیفیت صوتی این فایل نسبت به نسخه اصلی ارتقاء یافته است👌