همین الان رسیدند این عزیزان دل!
گزارشک کردم که تو لذتش تک‌خور نباشم

+1
این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: کمونیسم رفت و ماماندیم و حتی خندیدیم