همین الان رسیدند این عزیزان دل!
گزارشک کردم که تو لذتش تک‌خور نباشم

این مطلب را هم بخوانید
درباره فیلم Beautiful Boy