تو لایو امشب کتاب معرفى کردم؛ ناشرها و مترجم‌ها بجنبند!

سابقه نداشته کتابى را معرفى کنم و به چاپ عجیب تو ایران نرسه (بالاى ٣٠) زیرا معتقدم کتاب خوب را باید حمایت کرد.
مقدمه هم معمولا می‌نویسم و به ناشر می‌دهم
رونمایى‎هاشون را شرکت می‌کنم، خلاصه موهاى نداشته‌ام را آتیش می‌زنم که اصحاب نشر تو وانفساى اقتصاد کتاب کشور ناامید نشوند.
نشر بنیاد فرهنگ و زندگى، نشر دانژه، آریاناقلم و بهارسبز را دوست دارم و کارهاشون را می‌پسندم (واسه عیدخوانى و عیدى دادن به بزرگترها)

سه تا کتاب جدید رسیده دستم، دوتاش از Jordan Peterson که سخنرانی‌هاش خیلی‌ها را تکون داده، -Maps of meaning
-۱۲ Rules for life
یکیش هم از نسیم نیکلاس طالب که یک ماهه منتشر شده به اسم -Skin in the game
کتاب قبلى نسیم طالب، تو ایران ترجمه شده به اسم قوى سیاه؛ طالب همون کسبه که رو “رالف دابلى” چنان تاثیرى گذاشت که کتاب “هنر شفاف اندیشیدن” را نوشت که نشر چشمه منتشر کرد (من تو رونماییش سخنرانى کردم و الان چاپ ۴٣ رسیده با ترجمه عادل و دو تا از بچه‌هاى شریف😉)

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم: نزدیک‌تر