بنده ناچیز در اطاعت سوال بعضی خوانندگان مبنی بر معرفی کتاب غیرخرافی منبع‌دار؛ جسارت می‌کنم و کتبی را که خودم بسیار استفاده کرده‌ام، تقدیم می‌کنم

امیدوارم قوت نقادی اندیشه‌ها موجب شود مردمان بهتری گردیم و بهتر به زیست درونی و بیرونی خویش در این سرزمین بپردازیم.
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم: سریال Ozark