زنی در خواب خودش را می‌بیند احاطه‌شده توسط کارگران، یک شیرفروش، یک مامور گاز، یک روزنامه‌فروش، و یک لوله‌کش. احساس آرامش دارد تا این‌که یک دودکش پاک‌کن را در میان آن‌ها تشخیص می‌دهد. (در خانواده او، معادل آلمانی «دودکش پاک‌کن» کُدی بود برای اس‌اس، اشاره‌ای به لباس فرم سیاه سازمان) مردها قبض‌هایشان را به اهتزاز درآورده و سلام نازی را اجرا می‌کنند. سپس یک صدا می‌گویند: تردیدی در گناهکاری تو نیست.
«خواب دیدن در رایش سوم» کتابی آلمانی است که می‌خواهد به ما به شیوه‌ای عجیب بگوید:
چگونه “تمامیت‌خواهی” حکومت، رویاهای یک ملت را نابود میکند؟
نوشته شدن این کتاب داستانی مهم دارد.
نویسنده، شارلوت برادت، زنی یهودی است که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ که جنگ جهانی دوم شروع شد، سیصد خواب یهودیان را ثبت کرده است که هفتاد و‌ پنج تای آن را در سال ۱۹۶۶ کتاب کرد: «رایش سوم در خواب‌ها»
در یکی از خواب‌ها، زنی بیست و دوساله که احساس می‌کند بینی قوزدارش او را یهودی جلوه می‌دهد، در «دفتر تایید نژاد آریایی» حاضر می‌شود. این دفتر وجود خارجی نداشت اما بسیار نزدیک بود به سازمان‌های آن زمان. در یک سری «افسانه‌‌های بوروکراتیک» که نشان‌دهنده پروپاگاندای واقعی رژیم است».
👈برادت تاثیرات رژیم‌های اقتدارگرا را بر ناخودآگاه جمعی عیان می‌کند.
این خواب‌ها نشان می‌دهند یهودی‌ها و غیریهودی‌های آلمان چگونه مانند زمان بیداری‌شان با همکاری و پذیرش، پارانویا و بیزاری از خود دست به گریبان بودند و این دست و پا زدن‌ها را از خودشان و دیگران پنهان می‌کردند.
او کتاب را در ۱۹۶۶ با کلی ضمایم روانشناختی منتشر کرده است. (به نظر من، کتاب ارزش ترجمه دارد.)

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم- Music of silence-2018

کتاب: رویاهای دوران رایش سوم،
(نام مستعار هیتلر)
هفتاد و‌پنج رویای عجیب مردمان یهودی که قبل از جنگ جهانی ثبت شده است.