کتاب خوب را باید به مردم نشون داد، نباید تک‌خورى کرد:
زندگى میرچا الیاده: هزارتوى آزمون‌هاى دشوار
الیاده اسطوره‌شناس، مغز متفکر تاریخ ادیان است، اصالتا رومانیایى است ولى تبعیدى است و روشنفکرى بی‌خانه؛
در چهل سالگى‌اش یونگ را دید و …
نویسنده کتاب کلود هانرى روکه، استاد تاریخ و زیبایى‌شناسى نشسته با الیاده درباره همه چیز صحبت کرده، درباره روشنفکر بودن در رومانى استبداد زده، درباره تاثیر سفر او به هند در ٢١ سالگیش، درباره اسطوره، آیین‌ها، تشرف
ترجمه آرمان صالحى عالى است و خواندنى
ناشر کتاب پارسه
این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: هنر شفاف اندیشیدن