خوانندگانى محترم فرمودند چه کتبى کمک می‌کند درک بهترى نسبت به ریشه‌هاى روانشناختى استبداد و خشونت داشته باشیم.
کتاب اول را پروفسور آرون بک، یکى از مشهورترین روانشناسان دنیا نوشته است که انتشارات اسبار اخیرا منتشر کرده است و حقیقتا اثرى حیرت‌آور در درک بنیان‌هاى فکرى استبداد و خشونت است و درک ما را از وضعیت روانى جنگ افروزان دنیا شلاف‌تر می‌سازد.
کتاب‌هاى بعدى هم خواندنى و آموزنده‌اند و نشان می‌دهد چگونه خود را محق دانستن، کشورها را به جنگ کشیده است (می‌توانید ببینید چگونه رییس جمهور آمریکا یا بقیه تئوریسین‌هاى خشونت از این شیوه‌ها استفاده می‌کند تا ترورهاى خویش را توجیه کند)

این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: The culture of Failure