خوانش صفحه ٧۴ از کتاب بسیار زیباى “بهشت رابطه” اثر نفیس جیمز هالیس که دیروز به بازار نشر ایران رسید.

این کتاب براى تداوم رابطه عاطفى است و جیمز هالیس یک درمانگر یونگى می‌باشد و اجازه رسمى ترجمه این کتاب را به فارسى به بنیاد فرهنگ و زندگى داده است.
The Eden Project

این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: قاتلی به پاکی برف