داستان های وحشی wild tales

فیلم ۲۰۱۴ محصول آرزانتین به زبان اسپانیایی
دو ساعت، شش قسمت متفاوت با محوریت داستانی «خطر عصبانیت را ببینید»
جایزه بفتا انگلیس را هم برده


تریلر فیلم

این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: مدیران و چالش های تصمیم گیری