فیلم W.E درام انگلیسى سال ٢٠١١ است، دو جریان موازى عاطفى در فیلم روایت میشود:

١- نیویورک : زنى زیبا که به خواهش شوهر مشهور پزشکش کار را ول کرده و مردش در اوج شهرت است و ابدا به او و میلش به مادر شدن توجه ندارد

٢- لندن : داستان زنى متاهل که پادشاه انگلستان عاشقش میشود و به خاطر او تاج و تخت را رها میکند. روایت موازى این دو داستان و همذات پندارى دختر نیویورکى با زن داستان دوم ، جالب است هر چند تمرکز بالایى میخواهد که دو داستان را با هم پیش ببریم

مفاهیم روانشناختى درس:
١- مردان تسخیر آنیما
٢- خودشیفتگى
٣-جذابیت زنانه
۴- زنان درونگرا احساسى IF چگونه دچار بحران میشوند

جهت دسترسی به دروس معرفی‌شده، بر روی تصاویر زیر کلیک نمایید:

این مطلب را هم بخوانید
درباره فیلم Beautiful Boy