The Accountant

بن‌افلک در فیلم حسابدار
accountant
واقعا خوش درخشیده است. بعد از سالها یک فیلم خوب دیدن اینقدر مزه کرده که حیف بود با شما در میان نگذارم، داستان فیلم درباره حسابدار عجیب باندهاى خلاف دنیاست که از کودکى از نوعى بیمارى اوتیسم رنج می‌برد (آسپرگر)؛
هیجان فیلم در حد مجموعه بورن با بازى شاهکار مت دایمون قابل مقایسه است.

تریلر فیلم

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم: کارآموز