باورش سخته که یکى از بزرگترین هنرمندان دنیا، این همه در راه رسیدن به هدفش توسط بقیه ناامید شده باشد و البته که تشویق‌گرانى هرگز دست نکشیدند از حمایتش؛
من هفته قبل در کنسرت پراگش بودم و حقیقتا مو بر تنم سبخ می‌شد و پره‌هاى وجودم می‌لرزید از حجم زیبایى اجرایش و این فیلم هم همانجا معرفى شد.
فیلمى ایتالیایى بر اساس کتاب زندگى شخصى آندره بوچلى به قلم خودش و کارگردانى مایکل ردفورد.
داستان: از به دنیا آمدنش تا موفقیتش بسیار اتفاقات افتاده است؛ بارها و بارها موقع فیلم به فکر فرو رفتم و یاد خاطراتى بسیار قدیمى افتادم.
فیلم با صحنه‌هاى حیرت‌آور توسکانى، دیدنی است و صداى روایت خود بوچلى روى فیلم پخش می‌شود.

تریلر فیلم

این مطلب را هم بخوانید
درباره‌ی فیلم Gone Girl