Green book

فیلم دفترچه سبز حقش بود سه تا اسکار برد.
به قدرى زیبا این فیلم تقابل دو آرکتایپ مردانه آپولو-آرس را نشان می‌دهد که حظ می‌کنید.

تریلر فیلم

این مطلب را هم بخوانید
Handmaid’s tale (سرگذشت نديمه)