black klansman-2018

از اون فیلم‌هایی است که باید دید تا فهمید چقدر باید براى بهبود فرهنگ، روى خودمان کار کنیم.
خلاصه داستان:
یک مرد سیاه‌پوست قصد ورود به نیروى پلیس را دارد، در دورانى که نژادپرستى واضحا در بسیارى از نیروهاى پلیس رواج دارد. او کم‌کم وارد بررسى پرونده کوکلس کلان‌هاى نوین می‌شود (گروه‌هاى سفیدپوستى که سیاهان را مانند بردگان قدیم شکنجه می‌کردند و بر سر خویش نقاب می‌زدند) و اتفاقات عجیبى برایش رقم می‌خورد…
اسپایک‌لى در این فیلم عمیق و تاثیرگذار مسیرى را نشانمان می‌دهد که چگونه نداشتن قوه نقد و تحلیل بعلاوه مقدارى باورهاى ایدئولوژیک، مذهبى، ملى و سیاسى می‌تواند “هویت‌سازى” کاذب و متعصبانه ایجاد کند و کالت‌هاى مختلفى در جامعه ایجاد کند که با اعتقادات خویش دچار نفرت بشوند علیه افراد دیگر با اعتقادات دیگر؛

تریلر فیلم

فاشیست‌ها همیشه دلایلى داشتند که از یهودی‌ها متنفر باشند؛ سفیدها از سیاهان و سیاهان از سفیدها؛
در جامعه ما در بخش‌هایى متعصب از شیعیان مذهبى تنفر از اهل تسنن ترویج می‌یابد و برعکس به بعضى از سنى‌ها آموزش داده می‌شود که چقدر شیعیان افکار انحرافى دارند و بحث‌ها همه از جنس بافتن هویت در برابر دیگران است نه فهم و حل مسائل!
یک گروه همه هم و غمش این می‌شود که به گروه‌هاى دیگر متفاوت از خویش دندان نشان دهد و طبیعتا گروه دیگر هم متعصبانى دارد که بی‌کار نمی‌نشینند و این چرخه نفرت ادامه دارد…
در ایران هواداران گروه‌هاى سیاسى لیستى از دلایل دارند که هواداران گروه‌هاى دیگر حامى دزدها و اختلاس‌گران و … هستند؛ زیرا اکثر گروه‌ها وقتى به قدرت رسیده‌اند، هیولاهاى بیت‌المال‌خوار سرجاشون مانده‌اند و طبیعتا مردم امیدشان در مبارزه با فساد، به سرخوردگى مبدل شده است و جامعه سرخورده، عصبى است و دنبال “مقصر” است نه “موثر”.
این فیلم براى هسته‌هاى فکرى تشکل‌ها، سازمان‌هاى مردم‌نهاد، کانون‌هاى فکرى و اتاق‌فکرهاى سازمانى بسیار مفید است و در انتها از اینکه این داستان واقعى بوده است، امید می‌گیرید که از بهبود فرهنگ به راحتى پا پس نکشید.

این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: یاد شعرهای شیرین دبستان