معرفی فیلم: ۱۹۸۷، وقتش که فرا برسد 

فیلم را دو ماه قبل دیدم با دوبله‌ای عالی و عجیب رویم اثر گذاشت؛ بخصوص که بر اساس واقعیت بود.
و‌ جوایز متعددش حقش بود.
قبل از داستان فیلم باید بگویم کره جنوبی تا همین اواخر قرن بیستم، از دیکتاتوری وحشتناکی رنج‌ می‌برد که به بهانه مقابله با همسایه کمونیست شمالی، اجازه هر برخورد جنایتکارانه‌ای را با شهروندان صادر می‌کرد. انگاری هر دو رژیم، در نگاه تحقیرآمیز به مردم یکسان بودند ولی یکی جنوبی بوده و یکی شمالی!
سال‌ها قبل که به موزه وحشت بوداپست هم رفته بودم (محل اداره امنیت مجارستان در دوران فاشیست‌ها و دوران کمونیست‌ها) عینا می‌دیدم که رفتار سرکوب علیه آزادی‌خواهان علیرغم تفاوت طاهری سرخ (کمونیسم) و سیاه (فاشبسم) یکسان بوده است!

تریلر فیلم

داستان فیلم:
یک دانشجوی معترض به فساد سیاسی، پارک جونگ چول، توسط واحد ضد کره شمالی نیروهای امنیتی کره جنوبی، حین بازجویی و شکنجه شدید کشته میشود و تیم بازجویی علیرغم پشتیبانی رؤسای خود، به علت پافشاری یک دادستان غیرفاسد به دردسر می‌افتد؛
دیدن این فیلم به من امید داد که وجود حتی اندک آدم‌های شجاع و سالم در یک سیستم فاسد، می‌تواند کل سیستم را بهبود ببخشد.
به فرموده وحی:
من احیی نفسا فکانما احیاالناس جمیعا: کسی که یک نفر را زنده بدارد، گویی همه انسان‌ها را زنده داشته است.

directed by Jang Joon-hwan and written by Kim Kyung-chan

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم: عشق ناممکن