چرا باید این فیلم بسیار کم‌نظیر را دید؟
فیلم درباره تضادهای پیچیده زندگی امروزی است. مردی لبنانی و مسیحی با مردی پناهنده، فلسطینی و مسلمان دچار اختلاف می‌شوند و کار به محکمه می‌کشد.
در محکمه وکیل مرد (پدر) در برابر وکیل زن (دختر) به گفتگو می‌ایستند.
فیلم ریشه تعصبات و رنج‌های حل نشده را نشانمان می‌دهد و تصورت را تیز می‌کند که چقدر در ایران احتمال چنین تعارض‌هایی بالاست.
خاطرم هست که سال‌ها قبل در مسجدالنبی نشسته بودم و مردی میانسال با زبان فارسی ازم با کنایه پرسید که سجاده انداخته‌ای که سجده نکنی بر جای پای اهل تسنن؟
من خنده‌ای کردم و گفتم نه، بهداشت را رعایت می‌کنم در مقابل ویروس تنفسی مرس (سال ۲۰۱۴ بود)
وقتی سر حرفش باز شد فهمیدم ایرانی است اهل توابع گنبد، معلم و اهل تسنن؛ خاطرم است که می‌گفت یک سنی اگر نانوایی در شهر شیعه‌نشین باز کند ورشکسته می‌شود از بس بایکوت می‌شود.
از شرایط سخت استخدامش در آموزش و پرورش می‌گفت و…
احتمالا برعکس این رفتارهای متعصبانه نیز با شیعه مذهبان در محافل غیرشیعه رخ دهد.
تعصب و خودبرترانگاری چه جنسی باشد چه مذهبی چه نژادی، گره‌های نفرت خلق می‌کند.

کتاب عالی مرتبط: زندانیان نفرت (آرون بک- نشر اسبار)

در بخشی از کتاب زندانیان نفرت می‌خوانیم:
فردی که ذهنِ بسته دارد، نسبت به یک دسته از اطلاعات نفوذناپذیر است. اطلاعات مغایر با باورهای بسیار هیجانیِ محصور در چارچوب انعطاف‌ناپذیرش.

فشارهای بیرونی که میل به تایید شدن توسط گروه یا صاحبان قدرت را افزایش می‌دهند، باورهای فردی که ذهنی بسته دارد را تثبیت می‌کنند و سبب می‌شوند او، افرادی که باورهای متفاوت دارند را طرد کند.
تهدیدهای بیرونی باعث می‌شوند تفکر فرد انعطاف‌ناپذیرتر شود؛ حتی احتمال اینکه فرد، مستقل از انتظارات گروه و مرجع قدرت دست به قضاوت کردن بزند نیز کم می‌شود.

این مطلب را هم بخوانید
معرفی ناشر

در مقابل، ویژگی ذهن خالی از تعصب عبارت است از توانایی ارزیابی خودِ اطلاعات، فارغ از وابستگی‌ها و باورهای فردی.

کارگردان زیاد دوبری
بازیگرها عادل کرم, کامل الباشا, ریتا هیک