١- سعید روستایى تو ذهنش انگار فیلم‌هاى دنباله‌دار می‌سازد، در “ابد و یک روز” وضعیت خانواده و محل آدم معتاد را چنان نشان داد که خودش در بچگیش دیده و لذا ما روایتى دسته اول و شوک‌آور از داستان اعتیاد دیدیم.
٢-در مترى شش و نیم بخشى از داستان روایت می‌شود که مربوط است به پلیس و قاچاقچى و قضات و به همین دلیل است که با پخشش موافقت نمی‌شد، زیرا قصد ندارد پلیس و وضعیت زندان‌ها و …را بزک دوزک کند.
٣-پیمان معادى در فیلم جدایى نادر و سیمین من را میخکوب کرد، ولى در فیلم‌هاى سعید روستایى چنان اوج می‌گیرد که جز تحسین نمی‌توانم تقدیمش کنم.
۴- نوید محمدزاده در نقشى متفاوت نشانمان می‌دهد که وقتى کسى تله بی‌ارزشى داشته باشد و آنرا بتواند دست‌مایه رشد و کامیابى قرار دهد، چنان می‌شود که در اوج، تنهاى تنهاست و این تنهایى قلبت را می‌شکافد.

تریلر فیلم

اقاى روستایى خودش گفته می‌خواهد چیزهایى را که دیده، روایت دسته اول کند و احتمالا تریلوژى (سه‎گانه) میره و بعدش شاید بره سراغ موضوعى دیگه
من شخصا برداشت “همدردى” با قاچاقچى‌ها نگرفتم، بیشتر این را دیدم که اون آدم‌ها هم مثل ما هستند با خواسته‌هایى شبیه ما و شیوه‌هاى جبران مخرب.
انگارى فیلم می‌خواست با تقابل صحنه‌هاى بدبختى معتادان در صحنه لوله‌هاى قطور و بند زندان از یک سو و زندگى لوکس ولى تنهاى رییس کارتل از سوى دیگر، تضاد معنادار دو حقیقت را شلاق بزند.

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم: سریال ندیمه