قصه عشق


استاد حمید عجمی، مبدع خط شریف معلی در هنر ایرانی اسلامی و‌ استاد بحث‌های معرفتی و کتاب مثنوی معنوی، قصه‌ای گفتند از یک هم محلی قلهکی درباره اهمیت محبت

این مطلب را هم بخوانید
گوش نیوش : سه درس زندگی با دکتر سوگل مشایخی