استالین عکسی دارد با سایر رهبران حزب کمونیست که اول چهار نفر بودند، در کنار استالین. نیکلای آنتیپف و نیکلای شورنیک و سرگئی کیرف به تدریج با اعدام آنها، بقدری عکس دچار سانسور شد که آخرها فقط نرد پولادین ماند و خودش! خودش بود و خودش!

وقتی بخش احساسات یک مدیر به جای زندگی شدن، سرکوب بشود؛ در زمانهای نامناسب او را به تصمیمات مخرب سوق میدهد (آنیمای سرکوب شده)
و‌ ذهنیت کینه‌توزانه و سلیطه، جای تعقل و تفکر و اقتدار را می‌گیرد و مدیر یک سازمان، تصمیماتی اخذ می‌کند که ضعف رهبری او را عیان می‌سازد.

دستور سانسور اسم برنامه ۹۰ در بازپخش سریال پژمان، به کارمند تدوین و تیم بازپخش و بیننده تلویزیونی چه پیامی می‌دهد؟ چه کسی دقیقا از چه کسی می‌ترسد؟

رفتار جامعه ایرانی در قبال این بچه بازی‌ها واضح است و می‌توان حدس زد مدیران شبکه کمر به خودزنی خویش بسته‌اند.
اگر با عادل فردوسی‌پور و محبوبیتش مشکل دارند، باعث نمی‌شود کل اعتبار سازمان محترم صدا و سیما را خرج این نفرت کنند.
#علیرضاشیری

کتب قابل مطالعه:
یار پنهان- جان سنفورد

این مطلب را هم بخوانید
عاشق باید دلیر باشد...