این مطلب را هم بخوانید
چطوری به کسی که دوستش داریم، بیش از حد وابسته نشویم؟