در روزهای گذشته، احساساتی مانند خشم، غم و سوگ را تجربه کردیم.

در چنین شرایطی، یکی از کارهایی که می‌شود برای تعدیل این هیجانات انجام داد، همدلی است؛

همدلی به معنای تلاش برای درک دیدگاه و هیجانات طرف مقابل است. بدون همدلی، ما در برابر دیگران خشن رفتار کرده و به جای پذیرش هیجانات دیگران، آنها را تحقیر می‌کنیم.

البته در نهایت نباید فراموش کنیم که ظرفیت روان ما برای احساس رنج دیگران محدود است و نمی‌خواهیم این درک کردن تبدیل به تحمل کردن و باج دادن شود.

سلماز صرافان

این مطلب را هم بخوانید
در شرایط بحران‌های ملی حواسمون به بچه‌ها هست؟