👈آیا باید از غم‌هایمان رها شویم؟

✔️ با غم‌های خود و دیگران چه کنیم؟
✔️التیام زخم‌ها در چه صورتی به سمت ما خواهد آمد؟
✔️ماهیت احساسات ما چگونه است؟

✍️ زهرا محمدی
مشاور و طرح‌واره درمانگر

این مطلب را هم بخوانید
در شرایط بحران‌های ملی حواسمون به بچه‌ها هست؟